Licentie aanvragen

Aanvragen / wijzigen

De licentie-ARL kost 5 euro per kalenderjaar.
De jaarlijkse verlenging van de licentie kost 5 euro.

Als licentiehouder kunt u deelnemen aan de activiteiten van A.R.L 


De startlicentie bij ARL kunt u aanvragen middels onderstaande link


                        Aanvragen startlicentie


U kunt de kosten overmaken op Rekeningnummer :
NL74 ABNA 0112 4684 97

tnv: AGILITY REGIO LIMBURG

onder vermelding van licentie ARL en de naam van de hond.

Zodra de betaling binnen is zal de licentie verwerkt worden, Je kunt

jou licentienummer terug vinden in de licentielijst. 


Overige wijzigingen zoals:

naam, adres, emailadres kunt u kenbaar maken via mail:

agilityregiolimburg@gmail.com